30 ΧΡΟΝΙΑ ΡΑΔΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η τυχερή νικήτρια είναι η @kiki_mpartzou απο την Θεσσαλονίκη, πολλά συγχαρητήρια☺️

 


Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

H εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΝΤΑΚΑΣ – Α. ΨΑΘΑΣ Ο.Ε.» (εν συντομία «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο νομό Δωδεκανήσου , στον Αρχάγγελο Κυρά της Ρω 9, και λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Αρχάγγελος 94.1 (εν συντομία «Σταθμός») διοργανώνει και διεξάγει τον διαγωνισμό «30 χρόνια Ράδιο Αρχάγγελος »(εν συντομία «Διαγωνισμός») από σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ως έχουν αναρτηθεί στο www.radio941.gr ,

"ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1.Δικαίωμα Συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε χρήστης του Instagram είναι άνω των 18 ετών, διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των παρόντων όρων συμμετοχής. Αποκλείονται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Σταθμού, οι σύζυγοι αυτών καθώς επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού . Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2.Διάρκεια Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 14-11-2019 έως την Τρίτη 10-12-2019, καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου. Ο νικητής, θα αναδειχθεί μετά από ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία κάθε λογαριασμός χρήστη συμμετέχει μόνο μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών του ! Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες ή/και τον αριθμό των επί μέρους διαγωνισμών, και να το ανακοινώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού ή/και την εκφώνηση των ωρών από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Διοργανώτριας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στις 21.00 το βράδυ !

3. Δώρα Διαγωνισμού Το ταξίδι στην Κύπρο αφορά , 5ήμερη διαμονή με διατροφή για 2 άτομα στη Λεμεσό , στο ξενοδοχείο Miramare 4* του Ξενοδοχειακού Ομίλου Ατλαντικά hotels & resorts, από 23/12/2019 έως τις 27/12/2019 και περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από Ρόδο προς Κύπρο και επιστροφή. Στο ταξίδι ΔΕΝ συμπεριλαμβάνετε η μεταφορά από και προς αεροδρόμιο .

4. Περιγραφή και Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι χρήστες του Instagram θα πρέπει να μπουν στο προφίλ μας στο Instagram , να κάνουν follow , να κάνουν like στην δημοσίευση και να κάνουν tag δυο φίλους τους , ( όχι δημόσια πρόσωπα ) στη σχετική ανάρτηση (post) του διαγωνισμού -το οποίο έχει αναρτηθεί στον επίσημο λογαριασμό Instagram του σταθμού https://www.instagram.com/radio_arhagelos_941/

Μέσω της ίδιας ανακοίνωσης, ο νικητής (ο οποίος θα έχει ειδοποιηθεί μέσω σχετικής αναφοράς (mention) του λογαριασμού του στο σχόλιο της ανακοίνωσης) θα κληθεί να στείλει τα στοιχεία επικοινωνίας του με ένα email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

5. Ο νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια για τη διαδικασία απόδοσης του δώρου (θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του) και θα κληθεί να παραλάβει το δώρο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δια του οποίου εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβεί τις τρεις (3) ημέρες από την ανάδειξη νικητή/ λήξη διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το Δώρο πέραν της απόδοσής του στον νικητή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

6.Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση της σε τροποποιήσεις των όρων του Διαγωνισμού και να τις ανακοινώνει στη σελίδα της στο διαδίκτυο ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτή επιθυμεί καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κ.τ.λ..

7.Η υλοποίηση του Διαγωνισμού δεν απαιτεί τη δημιουργία αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τα όποια σχετικά στοιχεία θα συλλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία θα καταστραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του Δώρου από το Νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία για χρήση των προσωπικών του στοιχείων, καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων που τυχόν δημιουργήθηκαν ή σχηματίσθηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παραλαβής του Δώρου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, ο Νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς ότι όπου και όταν απαιτηθεί θα συμμετέχει, χωρίς καμία οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση στη διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορα μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό. Προς το σκοπό αυτό αυτομάτως με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αποδέχεται ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθεί το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμό του για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του.

8.Ο Νικητής δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το Δώρο δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρεται χρονικά πέρα των ανωτέρω ημερομηνιών. Στην περίπτωση μη παραλαβής του δώρου ή μη συμμετοχής στο ταξίδι, κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες το δώρο χάνεται, δεν μεταφέρεται χρονικά, δεν εξαργυρώνεται και η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη.

9. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους βλάβη προκληθεί στον Νικητή ή σε οποιοδήποτε άλλο από την ή κατά τη χρήση του Δώρου. Κάθε επιπλέον έξοδο πέραν αυτών που ορίζονται από τον διαγωνισμό και συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω περιγραφή του Δώρου βαραίνει αποκλειστικά το Νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν(έλλειψη ταξιδιωτικών εγγράφων, κακοκαιρία , Θεομηνία, απεργίες μέσων κλπ) την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, τότε διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει σε αντικατάσταση του προαναφερθέντος Δώρου, κάποιο άλλο ίσης ή διαφορετικής αξίας.

11.Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας.

12. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια στον παραπάνω ιστότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

13.Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό, αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Ρόδου.